Regulaminy

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć lekcyjnych i szkolnych
Regulamin korzystania z telefonów komórkowych
Regulamin korzystania z platformy Office 365 dla edukacji
Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Procedura postępowania w razie wypadku ucznia w szkole
Procedura postępowania w sytuacji wskazującej na ryzyko zachowań autodestrukcyjnych lub samobójczych u ucznia lub ich wystąpienia na terenie szkoły
Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych oraz w sytuacji znalezienia tych substancji na terenie szkoły
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia
Szkolny system wspierania uczniów prezentujących trudne zachowania
Szkolny system wspierania uczniów prezentujących trudne zachowania - załącznik IPWZ
Regulamin biblioteki szkolnej,
Regulamin świetlicy szkolnej
Regulamin pracowni plastycznej
Regulamin pracowni komputerowej
Regulamin pracowni biologiczno-chemicznej

Bądźmy w kontakcie

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023