Samorząd uczniowski

Działalność Samorządu uczniowskiego ma na celu integrację całej społeczności szkolnej oraz budzenie poczucia wspólnoty.

Dzięki naszym działaniom zapewniamy równowagę między nauką i zabawą. Dbając o dobrą atmosferę wdrażamy uczniów do efektywnej pracy zespołowej. Samorząd Uczniowski to również nauka przedsiębiorczości oraz odpowiedzialności.

Do zadań samorządu uczniowskiego należą:

 • motywowanie społeczności uczniowskiej do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
 • współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki;
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
 • dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień, a także kar obowiązujących w szkole;
 • dysponowanie funduszami, w porozumieniu z opiekunem samorządu uczniowskiego oraz środkami wypracowanymi przez uczniów.

Opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w następującym roku szkolnym są Małgorzata Chajewska oraz Magdalena Florek.

Bądźmy w kontakcie

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023