Nauczanie domowe

Edukacja domowa jest formą nauki, która pozwala w domowych warunkach łączyć naukę z realizacją pasji. Jesteśmy szkołą partnerską Centrum Nauczania Domowego od blisko dekady.

Zapisy odbywają się przez formularz rekrutacyjny CND.

Wspieramy rodziców, którzy decydują się żeby ich dzieci realizowały obowiązek szkolny poza szkołą. Tworzymy przyjazne miejsce dla uczniów i rodziców. Egzaminy przeprowadzamy w przyjaznej atmosferze. Jesteśmy profesjonalni i solidni, zapewniamy wsparcie wysokowykwalifikowanej kadry.


Główne zasady edukacji domowej

1.  W edukacji domowej proces nauczania planuje i koordynuje rodzic. Rolą szkoły jest pomoc w procesie edukacyjnym i przeprowadzenie egzaminów.

2. Jeżeli uczeń napotka na problemy z opanowaniem materiału z danego przedmiotu, możliwe jest zorganizowanie konsultacji z nauczycielem. Rodzic kontaktuje się wówczas z koordynatorem nauczania domowego w celu ustalenia terminu konsultacji. Konsultacje prowadzone są od października do maja.

2.  Egzamin z każdego przedmiotu  składa się z części pisemnej i ustnej.

3. Uczniowie w poszczególnych klasach zdają następujące egzaminy:

klasy 1-3: nauczanie zintegrowane, język angielski, informatyka;
klasa 4: język polski, język angielski, matematyka, historia, przyroda i informatyka;
klasa 5: język polski, język angielski, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
klasa 6: język polski, język angielski, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
klasa 7:  język polski, język angielski, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, drugi język obcy (do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski), informatyka;
klasa 8: język polski, język angielski, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, drugi język obcy (do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski), edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, informatyka.

4. Egzaminy odbywają się w 2 terminach: czerwcowym i sierpniowym.

5. Jeżeli uczeń posiada orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej prosimy o przesłanie ich do szkoły. Zalecenia zawarte w dokumentach są respektowane w czasie egzaminów.

6. Koordynatorem nauczania domowego jest Klaudia Maciąg.
e-mail klaudia.maciag@spglo.pl
tel: 58 346 39 66

Bądźmy w kontakcie

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023