Czesne i stypendia

Czesne

Wysokość czesnego w Gdańskiej Szkole Podstawowej oraz Gdańskim Liceum Ogólnokształcącym wynosi 1 100 zł za miesiąc płatne 12 miesięcy w roku.

Wpisowe wynosi 1 100 zł. 

Zasady przyznawania stypendium

Uczniowie Gdańskiej Szkoły Podstawowej otrzymują stypendium w formie:  

 • zwolnienia z 50% kwoty czesnego, jeżeli uzyskali średnią ocen min. 5,0 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 
 • całkowitego zwolnienia z czesnego, jeżeli uzyskali średnią ocen min. 5,5 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

Uczniowie Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego otrzymują stypendium w formie: 

 • zwolnienia z 50% kwoty czesnego otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen min. 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
 • całkowitego zwolnienia z czesnego, jeżeli uzyskali średnią ocen min. 5,00 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Bądźmy w kontakcie

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023