Wsparcie dla uczniów ze SPE

Na co dzień wspieramy uczniów:

 • z niepełnosprawnościami
 • ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
 • w kryzysie

Kierujemy się zasadami:

 • akceptacji
 • życzliwej pomocy
 • indywidualizacji
 • współdziałania
 • aktywizacji

Oferujemy:

 • wsparcie ze strony nauczycieli wspomagających – specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, resocjalizacji, psychologii, terapii pedagogicznej i behawioralnej
 • wsparcie ze strony psychologa i pedagoga szkolnego
 • zajęcia z logopedą
 • dostosowanie materiału edukacyjnego, łączenie różnych metod nauczania
 • różne zajęcia wyrównujące deficyty wiedzy i umiejętności

Bądźmy w kontakcie

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023