Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

 1. Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie poniższego formularza rejestracyjnego.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do szkoły mają uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do Gdańskiej Szkoły Podstawowej.
 3. Rodzice dzieci przyjętych do szkoły zobowiązani są do:
  • podpisania umowy,
  • wpłacie wpisowego,
  • dostarczenia odpisu aktu urodzenia ucznia,
  • dostarczenia innych niezbędnych dokumentów,
  • spotkanie z dyrektorem szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu),
 1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły uwzględniając informacje pozyskane podczas rozmowy z rodzicami.

Formularz Rekrutacji

  Dane osobowe kandydata (kandydatki)


  Proszę o przyjęcie mojego dziecka:  Dane rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych


  Deklaracja wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym:
  (do wyboru jedna opcja)

  Deklaracja wyboru drugiego języka obcego:
  (do wyboru jedna opcja)

  Deklaracja przedmiotu do wyboru nauczanego w klasie I LO:
  (do wyboru jedna opcja)

  Deklaracja udziału w zajęciach z religii:

  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023