Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji jest wypełnienie poniższego formularza rekrutacyjnego oraz  złożenie wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły oraz podpisanie umowy z dyrektorem. 

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. 

Formularz Rekrutacji

  Dane osobowe kandydata (kandydatki)

  Proszę o przyjęcie:  Kontakt

  Stowarzyszenie Przyjaciół
  Gdańskiego Liceum Ogólnokształcącego

    sekretariat@glogdansk.pl

    (58) 346 39 66

    +48 505 499 660

  nr konta bankowego:
  30 1160 2202 0000 0000 3156 3482

  © Copyright Stowarzyszenie Przyjaciół GLO 2023